Didaktisk Tidskrift upphör!

Omslag Didaktisk tidskriftEfter 22 år upphör nu Didaktisk Tidskrift. Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt medverkat med texter genom åren.

Insända texter behandlas ej.

Publiceringsklara texter publiceras ej.

 

 

    E-post till Didaktisk tidskrift Copyright Didaktisk Tidskrift 2008